คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

“ ความรัก

จะทำให้เขารักตัวเอง ”

มาร่วมกันมอบความรักแด่...เธอ
ต้นกล้าศิลปะรักสิ่งแวดล้อม

 

มาร่วมมือกันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆของเรารักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการของศิลปะที่มีธรรมชาติเป็นครูของเขา

ให้เขารักตัวเอง รักบ้านเกิด รักโรงเรียน รักต้นไม้ทุกต้น
มาร่วมกันมอบความรักให้เขา เพื่อให้เขารักตัวเอง

ผมขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน เป็นแรงเกื้อหนุนให้มีกำลังใจที่จะสร้างโครงการต้นกล้าศิลปะ ฝากไว้กับทุกคน
ด้วยสองมือของเด็กๆที่จะเป็นกำลังสำคัญให้ในภายภาคหน้า ดูแลธรรมชาติที่สมบูรณ์ไว้เพื่อตัวของเขาเอง

ความเป็นผู้รักธรรมชาติ รู้คุณแผ่นดิน ทำให้เรารักษาผืนดินนี้ไว้ได้

ความกตัญญูกตเวทีนี้
คือ สิ่งที่ต้นกล้าศิลปะทุกต้น
จะมอบให้แผ่นดิน

 

เป้ สีน้ำ

""

หลักการและเหตุผล (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

ภาพกิจกรรมต้นกล้าศิลปะครั้งที่ผ่านมา

กำหนดการ

โครงการนำร่องในภาคอีสาน (เขตเทือกเขาภูพาน)
ครั้งที่  1  วันที่  29 – 30 – 31 มีนาคม 2555  โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ (ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)
ครั้งที่  2  วันที่  27 – 28 – 29 เมษายน 2555  โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ (ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

ครั้งที่  3  วันที่    1 –  2 -   3  มิถุนายน 2555  โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ (ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)
(จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายละ 100 คน)

 

รายการสมทบทุน ทุนร่วมบุญ
เป็นกำลังเสริมให้โครงการ ต้นกล้าศิลปะรักสิ่งแวดล้อมเติบโตต่อไป

 • กำลังทรัพย์
 • ซื้อเสื้อให้น้อง
  เสื้อยืดสำหรับเด็กนักเรียนร่วมโครงการ
  เสื้อยืด T-Shirt ผ้าฝ้าย 100%  พิมพ์ 2 สี

  ราคาชุดละ 300 บาท (ชุดละ 3 ตัว)

 • เสื้อสมทบทุน
  เสื้อยืด T-Shirt สำหรับผู้ใหญ่ สำหรับผู้ต้องการสนับสนุนโครงการ
  ผ้าฝ้าย 100%  พิมพ์ 2 สี มี 3 แบบ 3 ขนาด  (M, L, XL)

  ราคาตัวละ 250 บาท

 • ชุดอุปกรณ์วาดภาพ
  • กระดานรองวาด
  • กระดาษ 100 ปอนด์
  • กระดาษปรู๊ฟ
  • พู่กัน, สี, จานสี, ดินสอ

ราคาชุดละ 500 บาท

บริจาคเป็นกำลังทรัพย์หรือสั่งซื้อรายการสมทบทุนร่วมบุญ ได้ที่

โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์        034-277-141, 089-113 -1380

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “ต้นกล้าศิลปะ”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู
เลขบัญชี 368 - 2 - 44576 - 8


กรณีสั่งซื้อรายการสมทบทุน
กรุณาแจ้งการโอนเงิน ตามวิธีที่สะดวก

- SMS หรือโทรแจ้งุชื่อนามสกุล และรายละเอียดการโอนเงิน มาที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-113 -1380 , 034-277-141
- E-mail แนบสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-ที่อยู่ มาที่ pe.watercolor@gmail.com
- Fax สำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่ มาที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-277-141
- ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่
- โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ 31/1-4 ม.10 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ขอขอบคุณทุนร่วมบุญของทุกท่าน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน
1.
จากกล่องรับบริจาคโรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ
34,811
บาท
2.
คุณอรินธร  สุขนิวัฒน์ชัย
5,000
บาท
3.
พ.อ จิระเดช  ขจายแสง
10,000
บาท
4.
เฑียร ธรรมดา
500
บาท
5.
สำนักพิมพ์ลีลาภาษา “Grammar หน้าด้าน”
2,000
บาท
6.
บริษัท Virgo Art Guild 
4,000
บาท
7.
ครอบครัวตู้จินดา  
10,000
บาท
8.
คุณพุฒ, คุณแป๊ด, คุณหมี     
900
บาท
9.
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม 
10,000
บาท
10.
ครูสุกิจ  นุชดอนไผ่   
1,000
บาท
11.
บ้านคุ้งน้ำสวนอาหารรีสอร์ท
4,000
บาท
12.
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
5,000
บาท
13.
คุณปัญญา ชาวเมืองนนท์  
1,050
บาท
14.
คุณมณีรัตน์ จันทลักษณ์
1,000
บาท
15.
คุณนภารัตน์ คุณรจิต
2,000
บาท
16.
คุณธนัญญา  กีรติรัตนลักษณ์
1,000
บาท
17.
คุณแหวน
200
บาท
18.
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
3,000
บาท
19.
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
3,000
บาท
20.
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
2,000
บาท
21.
ดร.บัวตั๋น เธียรอารมณ์
3,000
บาท
22.
คุณอรินธร  สุขนิวัฒน์ชัย
5,000
บาท
23.
ด.ญ.จรัสรวี พิมพ์สวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
200
บาท
24.
ด.ญ.สิรินิจ หงษี (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
200
บาท
25.
ด.ญ.กนกพร บุญศรี (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
220
บาท
26.
ต้นกล้าศิลปะรุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านนาวี
51
บาท
27.
กลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลเขาวง
10,000
บาท
28
คุณจุฑามาศ แก้วพิจิตร
950
บาท
29.
คุณรัตนา วงษ์พิทักษ์โรจน์
1,000
บาท
30.
คุณวัชระ ปานเอี่ยม
2,000
บาท
31.
บริษัท Ogilvy
24,115
บาท
32.
จากกล่องรับบริจาคในวันงาน Art Concert
7,800
บาท
33.
รายได้จากการขายสินค้าสมทบทุน
7,250
บาท
34.
ด.ญ.กิ่งฟ้า ใจหมั่น (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
15
บาท
35.
ด.ช.ธรณ์ธันน์ จิตนิยม (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
5
บาท
36.
ด.ช.วุฒิพงษ์ ราชปึ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
1
บาท
37.
ด.ช.นภา ทวีศักดิ์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
20
บาท
38.
ด.ช.นวพัฒน์ ศรีีประไหม (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
5
บาท
39.
ด.ญ.บัณฑิตา พิมพ์สวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
6
บาท
40.
ด.ญ.พิมพกานต์ วรรณโครต (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
5
บาท
41.
ด.ญ.นิภารัตน์ คนสนิท (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
5
บาท
42.
ด.ช.วิทวัส ฤทธิ์สยอง (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
6
บาท
43.
ด.ญ.อลิชา แสนใสโนช (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
10
บาท
44.
ด.ช.ศุภกร เธียรไกวัล (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
1
บาท
45.
ด.ญ.วรกมล จันทะเนย์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
7
บาท
46.
ด.ญ.สายธาร เนื้อศรี (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
20
บาท
47.
ด.ญ.ธิติยา ศรีประไหม (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
5
บาท
48.
ด.ช.ณัฐพงษ์ ศรศิลป์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
20
บาท
49.
ด.ญ.กนกพร บุญศรี (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
10
บาท
50.
ด.ญ.น้ำทิพย์ สินสร้อย (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
120
บาท
51.
ด.ช.เดชอุดม เชื้อบัณฑิต (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
5
บาท
52.
ด.ญ.เกศชฏาพร ทองบาล (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
30
บาท
53.
ด.ญ.ธันวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
50
บาท
54.
ด.ช.เกียรติศักดิ์ ตราชู (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
60
บาท
55.
ด.ญ.วรดา พิมพ์สวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
10
บาท
56.
ด.ญ.มาริสา พิมพ์สวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
15
บาท
57.
ด.ช.ธนธันณ์ สายสุริย์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
20
บาท
58.
ด.ช.กฤษฎิ์ เหล็กสีไทย (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
100
บาท
59.
ด.ช.ณปวีร เหล็กสีไทย (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
100
บาท
60
ด.ช.กมลเทพ สาระศิลป์ (โรงเรียนบ้านกุดตอแก่นราษฏร์วิทยา)
100
บาท
61.
นายรณชัย พิมพ์สวัสดิ์
500
บาท
62.
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
2,000
บาท
63.
คุณก้อย
3,000
บาท
64.
ปั๊ม ปตท. สาขาห้วยพลู
10,000
บาท
65.
คุณทิวาพร แสนนัอย
5,000
บาท
 
กลับสู่หน้าแรก