ประมวลภาพค่ายต้นกล้าศิลปะฯ ครั้งที่ 1

ณ โรงเรียนบ้านกุดตอแก่น อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2555

 

 

หน้า 1 2 3 4