ประมวลภาพค่ายต้นกล้าศิลปะฯ ครั้งที่ 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2555

 

 

หน้า 1 2 3