ประมวลภาพค่ายต้นกล้าศิลปะฯ ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 27 - 29 เมษายน 2555

 

 

หน้า 1 2 3