>

(จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 21)

           ความผิดหวังคือบททดสอบของชีวิต เพื่อการค้นหาตัวตน เป็นความทุกข์ที่ส่องให้เห็นความจริงว่าความสุขเป็นเพียงเปลือกนอก และความสมหวังก็ไม่จีรังยั่งยืน
           ความผิดหวังคือภาพความหม่นหมอง ความสมหวังคือภาพของความสดใส ภาพความสุขสร้างแรงเร้าให้ได้มาซึ่งความปรารถนา แต่ไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนา การกระทำตอบสนองความทะยานอยากถึงสิ่งที่ต้องการ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ เหมือนการพิชิตยอดเขา แต่ไม่ได้ปรารถนายอดเขา และไม่ได้เอายอดเขากลับไป
           ความสุขจึงเกิดขึ้นเป็นคราวๆ เมื่อสมดังใจก็แสวงหาสิ่งอื่นต่อไป เหมือนไฟที่ลุกโชนและดับลง
           เหตุของความผิดหวังก็คือความหวัง
           เหตุของความล้มเหลว คือความปรารถนาความสำเร็จ
           เหตุเกิดที่ใจ แต่ไม่อาจห้ามใจ
           เรารู้ว่าใจคิด แต่ก็หยุดใจไม่ให้คิดไม่ได้
หน้า 1 2 3