จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 21
ความหวัง

            ไม่มีใครไม่หวัง
            อย่างน้อยก็หวังที่จะไม่หวัง
            แต่...แค่คิดก็ผิดหวังทันที เพราะความหวังยังมาไม่ถึง และเมื่อมาถึงก็อาจไม่เป็นดั่งหวัง
            จะหวังหรือไม่หวัง ก็ผิดหวังอยู่ดี

            ความหวังเป็นวิตามินของชีวิต แม้ไม่อาจดำรงชีวิตได้ด้วยความหวัง แต่ก็เป็นแรงกระตุ้นให้ชีวิตเคลื่อนไหว เป็นไม้ขีดไฟที่จุดฟืนกองใหญ่ เป็นหิ่งห้อยในความมืดที่ช่วยให้เห็นแม้เพียงคืบ เป็นแสงดาวบอกทิศให้กับคนหลงทาง เป็นจันทร์เสี้ยวเติมแสงในคืนข้างแรม
           จงหวัง แต่อย่าจมอยู่กับความหวัง
           ความหวังมีคุณและโทษอยู่ในตัวของมันเอง เหมือนอาหารที่เป็นทั้งยาและพิษ ไม่ผิดที่จะคิดและไม่แปลกที่จะผิดหวัง

หน้า   1   2 3001734
19-11-50