จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 28
สายลมแห่งฤดูกาล

ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนถ่ายให้เห็น... ลองมองดูสิ
เสียงของสายลมกำลังบอกอะไรสักอย่าง... ลองฟังดูสิ
สายลมเคลื่อนไหว ให้มองเห็นในใบไม้ขยับ
สายลม แว่วดังให้ได้ยินในใบไม้โบกโบย

ฤดูกาลกำลังบอกอะไรเราสักอย่าง
เพียงแต่เป็นคำตอบที่ไม่มีผู้ตั้งคำถาม
เพราะคำถามที่มีคำตอบไว้แล้วล่วงหน้านั้น
มีผู้เฉลยไปหมดแล้ว

ความปรารถนาแม้เพียงบางเบาเมื่อผุดขึ้นในใจ
ย่อมรำเพยพัดไปเหมือนสายลมที่ไม่รู้ความสิ้นสุดของตัวเอง
ความฝันจึงไม่อาจสุดสิ้น
ไม่ว่าผุดขึ้นในใจของผู้ใด


หน้า  1   2  3   4  5 

000003
8-02-53