ฉันทำงานศิลปะ

และใช้เวลาทั้งหมดที่ผ่านมาของชีวิต ตอบคำถามกับตัวเอง
เป็นคำถามที่เคลือบแฝง และไม่เคยได้ความกระจ่าง
ว่า...ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการงาน  
หรือ การงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ? 

  


เป้ สีน้ำ