ภาพบรรยากาศการอบรม
สีน้ำวิปัสสนา
เดือนเมษายน ๒๕๕๓

ภาพบรรยากาศการอบรม
พยาบาลนครปฐม 2552

ภาพบรรยากาศการอบรม
สีน้ำวิปัสสนาเด็กทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒๕๕๒

ภาพบรรยากาศการอบรม
ค่ายสีน้ำเด็ก เมษายน
๒๕๕๒

ภาพบรรยากาศ
งานทำบุญโรงเรียน
30 พ.ย. 51


ตารางกิจกรรมอบรมศิลปะ

ภาพบรรยากาศ
Painter Party 2008
ดนตรีริมน้ำ

ภาพบรรยากาศ
อบรมสีน้ำ ปี 2007

ภาพบรรยากาศ
งานนิทรรศการ
ชุดสีน้ำในธรรมชาติ
ณ หอศิลป์จามจุรี

ภาพบรรยากาศ
เปิดตัวหนังสือ 'สายตาเรือ'


ภาพบรรยากาศ
งานทำบุญโรงเรียน
24 ก.พ. 50

ภาพบรรยากาศ
การอบรมสีน้ำ
ทั้งหมด


แผนที่โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ


ติดต่อสอบถาม/ฝากข่าว