บทเพลงของฉัน

ยังมั่นคงและคงอยู่

แม้ในสายลมบางเบา

ที่ไม่อาจรำเพยพัดถึงปลายฟ้า