ความรักของใบไม้  
        บทกวี, ทำนอง, ขับร้อง เป้ สีน้ำ
ม่านใบไม้  
        บทกวี จิระนันท์ พิตรปรีชา
        ทำนอง มนตรี นุชดอนไผ่
        ขับร้อง เป้ สีน้ำ
   
ดนตรี มนตรี นุชดอนไผ่
ควบคุมเสียง พงศ์พิธาน ธุวัชชัย
ที่ปรึกษาการผลิต กฤษณะ วงศ์สุข

All contents © copyright 2002 - 2007 peseenam.com, All rights reserved.
สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติ โดย เป้ สีน้ำ