จดหมาย ฉบับที่ 2

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 8


      กระจกเงาของการงาน  
  
เพื่อนรัก
ที่พึ่งสุดท้ายระหว่างเราคือการงาน
เธอคงอยู่กับการงานของตัวเอง อยู่กับการงานในแบบที่เราทุกคน
ต้องทำ เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่บนโลกใบนี้
เราต่างปราถนาจะอยู่กับการงานที่ให้แรงบันดาลใจถึงการมีชีวิต
การงานที่เอื้อต่อการเห็นแจ้งความจริง และคงมีบางคนโชคดีได้พบกับ
การงานนั้น
การงานทำให้เราทรงตัวอยู่ได้
เป็นสิ่งยึดเหนียวในใจ ให้จิตไม่หวั่นไหวสั่นคลอน
  ความสงบของจิตใจที่พร้อมต่อการงานนั้นเป็นความสุขที่พบได้ใน
แต่ละวัน จากการงานที่กองสุมรอ
หน้า2