จดหมาย ฉบับที่ 2

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 7

       แด่ ... ผู้แพ้      


ทุกการแข่งขัน ต้องการเพียงชัยชนะ
ความปีติแห่งชัย แผ่ความตื้นตันใจ ไปถึงแรงเชียร์
เสียงตะโกนของผู้ชนะ กังวานก้อง ไปถึงหัวใจผู้แพ้
น้ำตาของทั้งสองฝ่าย ต่างรินไหล ต่างความหมาย

การต่อสู้เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์
การแข่งขันเป็นสัญญาณของการมีชีวิต
กีฬาเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกัน
กติกาเป็นสมมุติฐานของความยุติธรรม

โลกชื่นชมคนเก่ง...
และ ผู้ชนะทุกคนก็มีฮีโร่ในดวงใจ
ไม่สำคัญว่า ครอบครัวคุณเป็นใคร
ไม่สำคัญว่า คุณใส่เสื้อผ้าอะไร
ไม่มีสิ่งใด สำคัญเท่าความมุ่งมั่นและการทุ่มเท 

หน้า2