จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 30
ใบไม้ในสายลม

2554

เมื่อสายลมพัดผ่านมา
สิ่งใดจะหยุดยั้งใบไม้มิให้ขยับไหว
ในสายลมเย็นยะเยือก
จะมีใบไม้ใดไม่หงิกงอห่อตัว
กับแรงลมที่รุนแรง
จะมีใบไม้ใดไม่หวั่นไหวหวาดกลัว

ฤดูกาลเวียนมาสอบทานใบที่ยังกร้านแกร่ง
คัดกรองใบที่อ่อนแรงให้โรยลาลงห่มพื้นดิน

เมื่อสายลมพัดผ่านมา
ฤาใบไม้ จะเมินเฉยไม่รับรู้
ฤาใบไม้ จะเหลิงลมลืมระวังตัว
ฤาใบไม้ จะแข็งขืน ฝืนต้าน

ฤดูกาลเวียนมาบอกวงรอบแห่งปี
วันเวลา เวียนมาบอก วาระ ให้ทบทวน

จะหงิกงอ ห่อตัว หรือสั่นเทาในลมหนาว
จะทนทานเกาะกิ่ง หรือหวั่นไหวหวาดกลัว
หากยังไม่ปลิวหลุดขั้ว
ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป

ขอส่งความปรารถนาดีมายังใบไม้ทุกใบ
ที่ยังขยับไหวในสายลม

สวัสดีปีใหม่ 2554
เป้ สีน้ำ


000003
26-12-54