จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 22
ลูกคืออะไร

            คนทุกคนเหมือนกัน เพราะเกิดจากพ่อแม่ ทุกชีวิตก็คือลูกที่สืบทอดความเป็นพ่อแม่
            โลกจึงเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่ว่าจะเติบโตมาอย่างไร ย่อมอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

            เพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง กำลังมีความสุขอยู่กับลูกสาวคนเล็ก ผมตั้งชื่อเธอว่า “ระฆังสวรรค์” เพื่อนเขาคงไม่เอาเพราะชื่อยาวไปหน่อย แต่ก็ยืนยันว่าเป็นชื่อที่เหมาะสม เพราะว่าแค่เสียงร้องไห้ของเธอยังไพเราะ เป็นทารกน้อยที่หมดจดน่ารัก เหมาะที่จะอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ทุกวันคืน เธอนำสวรรค์มาสู่บ้าน เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ บริบูรณ์และมีความสุข


หน้า  1   2  3   4  5 002094
3-12-50