>

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 15
ถึงเธอผู้สูญเสีย

           การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ คือการสูญเสียบุคคลที่รัก ไม่มีใครอยากพบความสูญเสีย แต่ไม่มีแม้สักคนที่ไม่เคยสูญเสีย
           การอยากเข้าไปแก้ไขเวลาในอดีต...สร้างความทุกข์ ความอาลัย และไม่อาจเป็นไปได้
           ความคิดจิตใจที่ต้านทานความจริง หรือผัดผ่อนที่จะยอมรับ สร้างความหวั่นไหว วิตกกังวล และรอคอยความหวัง
           ไม่มีใครหนีทุกข์ที่อยู่ในใจตัวเองพ้น ผู้ใดยอมรับทุกข์อันใหญ่หลวงในใจได้ ย่อมมองเห็นความจริงกระจ่าง
           ความทุกข์กับชีวิตเป็นของคู่กัน
           รับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น แต่อย่าไปขยายความและตั้งความหวัง สิ่งที่ผ่านไปแล้ว คือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว บทเรียนมหาศาลที่ประสบ กับตัวเอง เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่มีค่า
หน้า 1 2 3


002147
1-5-50