>

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 13

จดหมายถึงคนรัก

การให้อันไม่สิ้นสุด คือน้ำใจของความรัก
ฉันได้รับสิ่งนั้นจากเธอ
และขอให้เธอจงได้รับรู้ว่า....
คุณค่านั้นมีอยู่ในทุกสิ่งที่ฉันได้รับ

การให้ของเธอได้ถูกจารึกไว้ในจิตสำนึก
เป็นความทรงจำที่ฝังแน่น
ย้อนระลึกถึงได้เสมอในวันเวลาของชีวิต
ในการงาน ในการเดินทาง และทุกสิ่ง

น้ำใจของความรัก
คือของขวัญของชีวิต

หน้า2