หนึ่งถ้วยกาแฟ 1
  นาทีของการเริ่มต้น


ไอน้ำหยดผ่านผงกาแฟ
การงานผ่านนาทีของการเริ่มต้น
ในชั่วโมงที่เหลืออยู่ . .
กับการงานที่รอการสานต่อ
ไม่ว่าที่นี่ ที่นั่น หรือที่ใด
คงเคลื่อนไปพร้อมกัน