กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ ประจำปี 2556
อบรมการวาดภาพสีน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ


โดย เป้ สีน้ำ

ณ โรงเรียนธรรมชาติ บ้านริมน้ำ
ริมแม่น้ำนครชัยศรี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ค่ายศิลปะกับธรรมชาติ (ศิลปะเด็ก)

หลักสูตร อบรมศิลปะขั้นพื้นฐาน ควบคู่ไปกับกิจกรรมการขับร้อง การทำสมาธิ การศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำหนดการอบรม

แบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 (เฉพาะวันเสาร์ รวม 4 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2556
ครั้งท่ี 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2556

กลุ่มที่ 2 (เฉพาะวันอาทิตย์ รวม 4 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ตุลาคม 2556

ค่าลงทะเบียน  3,500  บาท

(อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เครื่องดื่ม, อุปกรณ์วาดภาพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ
*ครั้งที่ 1*
9.00 น. ปฐมนิเทศ
9.30 น. การภาวนาสำหรับเด็ก
10.00 น. วิชาการขับร้อง
11.00 น. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วาดเส้น1
15.00 น. รับประทานของว่าง
16.00 น. เดินทางกลับ

*ครั้งที่ 2*
9.30 น. การภาวนาสำหรับเด็ก
10.00 น. วิชาการขับร้อง
11.00 น. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วาดเส้น 2
15.00 น. รับประทานของว่าง
16.00 น. เดินทางกลับ

*ครั้งที่ 3*
9.30 น. การภาวนาสำหรับเด็ก
10.00 น. วิชาการขับร้อง
11.00 น. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วาดภาพระบายสี
14.00 น. องค์ประกอบศิลป์
15.00 น. รับประทานของว่าง
16.00 น. เดินทางกลับ

*ครั้งที่ 4*
9.30 น. การภาวนาสำหรับเด็ก
10.00 น. วิชาการขับร้อง
11.00 น. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วาดภาพระบายสี
14.00 น. การเพ้นท์เสื้อ
15.00 น. รับประทานของว่าง
16.00 น. เดินทางกลับ


สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร  034-277141, 089-1131380
การชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ เลขที่บัญชี 368-2-30759-4

กลับสู่หน้าหลัก

แผนที่โรงเรียน