ภาพสีน้ำ  ถูกวางไว้ในหนังสือ


ภาพสีน้ำ และบทกวี กำเนิดขึ้นอย่างไร้เจตจำนง
ไร้ที่มา และไร้ความปราถนาที่แน่ชัด
ทั้งสองสิ่ง ถูกสร้างขึ้นเพื่อตัวของมันเอง
ด้วยว่า...ไม่มีสิ่งใดแทนสิ่งใดได้

 

ทั้งในภาพเขียน และบทกวี
จึงไม่มีสิ่งใดให้ค้นหา หรือเปรียบเทียบถึง
จะมีก็เพียงภาพรวมที่อิ่มเต็มด้วยอารมณ์ความรู้สึก
กับภาษาที่เรียบง่าย ไร้แบบแผน และกฏเกณฑ์

 

ภาพสีน้ำของข้าพเจ้าจึงไม่ใช่เพียงภาพประกอบ
และอักษรของข้าพเจ้าใช่เป็นเพียงคำบรรยาย

เพียงแต่...มันถูกวางไว้ใกล้กัน
และบอกเล่าถึงเรื่องราวเดียวกัน