เรือปโยชนม์

ปโยชนม์
  sketch design
  เรือแห่งความรักและความฝัน
  เพลงปโยชนม์
  ความฝันของเรือ
เรือเล่าเรื่อง
  " Boat 's eye view "
เล่าเรื่องเรือ: บูญ่า
  " On Inland Waterways "
  " STUDIO BOAT, 1874 "
เรือศิลปะสัญจร
  ค่ายเยาวชนรักแม่น้ำ
กิจกรรมในเรือ
  เที่ยวตลาด - วาดแม่น้ำ
กิจกรรมในเรือที่ผ่านมา
  " คืนรักแม่น้ำ วันลอยกระทง "
  " ปีใหม่ในเรือ "
  " แคมป์สีน้ำบนเรือ 19 - 20 เมษายน 46 "
  " สีน้ำ - สายน้ำ 12 - 14 กรกฎาคม 46 "