"เพลงปโยชน์"

click

ค่ำคืนเอ๋ย
สายน้ำ เคลื่อนตัวอ่อนหวาน
เรือเอยล่องลอย อยู่ในลำน้ำ
ผ่านคืน ผ่านความเหน็บหนาว
ผ่านวัน ผ่านเรื่องราว

ค่ำคืนเอ๋ย
ความฝันฟุ้งเบาอ่อนหวาน
ใจเอยล่องลอย ไปตามลำน้ำ
ฝากกายไว้กับสายธารา
ฝากใจไว้กับแสงจันทรา

ใครเล่าจะรู้
ว่าเส้นทางไหนจะพาไป
สู่ความฝัน ในสิ่งที่หวังตั้งใจ
เบื้องหน้านั้นมีเพียงลำน้ำที่เวิ้งไกล
กับเรือน้อยที่เคลื่อนคล้อยล่องลอยไป
...ตามลำน้ำ

ค่ำคืนเอ๋ย..
สายน้ำจะไปแห่งไหน
เรือเอยล่องลอยไป ตามทางสายน้ำ
สู่แผ่นดิน ถิ่นที่ใฝ่หา
สู่แผ่นฟ้าที่ไกลสุดสายตา