สายน้ำ เอื่อยไหล

เรือน้อย รอคอยที่จะล่องไป

สู่เวิ้งน้ำที่ฟุ้งฝัน

ถวิลหาเพียง

เบื้องหน้าของการเดินทาง