ไทย :: english

กิจกรรมศิลปะกับเยาวชนที่สำคัญ

2539

ร่วมกับโครงการเยาวชนโฟนลิงค์รักไทย
“ระบายสีรอยเส้น พระราชนิเวศน์แห่งวันวาน”
ณ พระราชวังไกลกังวล จ. ประจวบคีรีขันธ์

2540

ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
ค่าย “จิตรกรอาสา” ณ บ้านป่าคาสุขใจ จ. เชียงราย

2541

ร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
“แต่งสีแต้มฝันเยาวชน” ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ. นครปฐม

2542

ร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“วันเด็กเล่นสนุก” ณ คลองสาน จ. กรุงเทพฯ

2542

ร่วมกับเครือซิเมนต์ไทย
ค่าย “ศิลปะและสิ่งแวดล้อม” ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จ. กาญจนบุร

2543

ร่วมกับ 1109 STUDIO
ค่าย “ศิลปะกลางแจ้งสัญจร” ครั้งที่ 1 ณ หมู่บ้านห้วยทราย จ. เชียงใหม่

2543

ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดงานวันวิทยุ
และโทรทัศน์เพื่อเด็กสากล
“วันวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเด็กสากล”
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ. กรุงเทพฯ

2545

ร่วมกับโครงการ " ศิลปะ art for all "
ครั้งที่ 4
ณ.องค์การสหประชาชาติ
และเขื่อนแก่งกระจานคันทรี่คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

2546 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการค่ายเยาวรังสรรค์ : ร้อยดวงใจ ร้อยมาลัยความคิด
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
2546 ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร
ค่าย " เพาะ-ศิลปะ " ณ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ฉะเชิงเทรา
2546 ร่วมกับโครงการ " ศิลปะ art for all "
ค่าย " ศิลปะ Art for All " ณ มวกเหล็ก รีสอร์ท จ. สระบุรี

 


Warning: main(/www/peseenam.net/www/peseenam/footer.inc) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /www/peseenam.com/www/artist_profile/profile_5.php on line 150

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/www/peseenam.net/www/peseenam/footer.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear:/usr/local/share/adodb') in /www/peseenam.com/www/artist_profile/profile_5.php on line 150