แมงเม่า  

           อย่าเข้าไปใกล้
           
อย่าถอยไปไกล
           
ระหว่างความปรารถนา
           
คือเสี้ยวเวลาที่อันตราย

           อย่าเข้าไปใกล้
           
อย่าถอยไปไกล
           
ความตั้งมั่นอาจสลาย
           
ลงในเปลวไฟ

           อย่าเข้าไปใกล้
           
อย่าถอยไปไกล
           
เหตุผลกับความอ่อนไหว
           
ไม่มีตรงกลาง

           อย่าเข้าไปใกล้
           
อย่าถอยไปไกล
           
ความปรารถนาสุดท้าย
           
คือจุดหมายปลายทาง

           ใกล้ก็หวั่นไหว
           
ห่างก็โหยหา
           
แมงเม่าผู้โง่เขลา
           
จึงบินเข้ากองไฟ

           เป้ สีน้ำ

           พฤษภาคม ๒๕๕๒